KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Misyon

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, temel olarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike uygun olarak hazırlayıp, pozisyonlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, mamografi, gama kamera, PET-CT ve ultrasonografi vb. gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile kaliteli görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, radyoterapi teknikleri, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikeri yetiştirilmesi yanında aynı zamanda bu bölümde görev alan öğretim elemanları, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, araştırma, iletişim ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtabilen ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.


Vizyon

Sağlık kurumlarına ve topluma yararlı, tüm sorunları öngörebilen, araştıran, bilgi üreten, yetkin, becerikli, ekip çalışmasının önemini kavramış, kamu ve özel sektördeki Tıbbi Görüntüleme Birimlerinde çalışabilecek nitelikte, gelişen çağın gereklerine uygun, Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri yetiştirmektir.

Tümü

duyuru

KSU TANITIM FILMI